Chính sách đổi trả hàng/hoàn tiền

Sau khi mua hàng tại Tê Tê Men, nếu sản phẩm bị lỗi, khách hàng có thể thực hiện đổi trả hàng/hoàn tiền với các lưu ý:

  • Với đơn mua tại cửa hàng: Quý khách vui lòng thực hiện đổi trả hàng/hoàn tiền trong vòng 3 ngày từ ngày mua. Sau khi xác nhận lỗi do Tê Tê Men sẽ làm biên bản và hoàn tiền cho khách hàng theo số tài khoản khách hàng chỉ định ghi rõ trong biên bản làm việc trong 48 tiếng kể từ khi biên bản làm việc được xác nhận.
  • Với đơn mua online tại website tetemen.com hoặc các kênh Youtube, Fanpage Tê Tê Men: Quý khách vui lòng thực hiện đổi trả hàng/hoàn tiền trong vòng 3 ngày kể từ ngày nhận được hàng. Sau khi xác nhận lỗi do Tê Tê Men sẽ làm biên bản và hoàn tiền cho khách hàng theo số tài khoản khách hàng chỉ định ghi rõ trong biên bản làm việc trong 48 tiếng kể từ khi biên bản làm việc được xác nhận.
  • Với đơn hàng mua tại các sàn Thương mại điện tử của Tê Tê Men: Quý khách thực hiện yêu cầu Trả hàng hoàn tiền theo quy trình của sàn thương mại điện tử tương ứng
  • Hàng hóa khi đổi phải chưa qua sử dụng, vẫn còn nguyên tem mác, hóa đơn.